„Myślę, że z pewną ostrożnością, ale już można brać pod uwagę scenariusz, w którym RPP będzie mogła obniżyć stopy procentowe w 2024 roku. Obniżka stóp procentowych w 2023 roku wydaje się obecnie mniej prawdopodobna, aczkolwiek i takiego scenariusza nie należy wykluczyć. Obniżka stóp w 2023 roku mogłaby być w sytuacji wystąpienia scenariusza radykalnego spadku inflacji” – napisała Masłowska w artykule opublikowanym na stronie Radia Maryja.

Członkini RPP wskazała, że „bardziej bezpieczny jest scenariusz stopniowego spadku inflacji, zgodnie z którym rozpoczęcie fazy obniżek stóp możliwe byłoby w roku 2024”.

„Najważniejsze, aby utwierdzać uczestników życia gospodarczego w naszym kraju, że pewne trudności gospodarcze są przejściowe i tak samo, jak nasza gospodarka po pandemii koronawirusa powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, tak też powróci na nią po wyhamowaniu tempa wzrostu gospodarczego w 2023 roku” – napisała także.

W przyszłych decyzjach Rady członkini RPP przywiązuje dużą wagę do marcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

„Wiele mówi się o tym, że w przyszłym roku dojdzie do wyhamowania natężenia aktywności gospodarczej w różnych krajach. Pojawiają się prognozy wskazujące na ryzyko pojawienia się recesji w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz innych krajach. Takie tendencje w realnej sferze gospodarki, jeżeli faktycznie się pojawią powinny sprzyjać raczej wygasaniu a nie eskalacji procesów inflacyjnych. Istotne znaczenie będzie miała dla mnie treść najnowszej projekcji inflacji oraz PKB. Projekcja ta pojawi się w marcu 2023 roku” – podsumowała Masłowska.

Prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński na ostatniej konferencji prasowej powiedział, że „można liczyć na to, że marcowa projekcja inflacyjna pozwoli zdecydować, czy można rozpocząć dyskusję o tym, czy zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych”. Dodał, że RPP nie dyskutowała ( w dniu 7 grudnia br.) na temat tego, czy zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych, jednocześnie podkreślił, że bank centralny nie powiedział, że niemożliwa jest już podwyżka stóp procentowych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.