Rozwój zrównoważonych finansów w Polsce jest kluczowy zarówno dla wykonania naszych celów klimatycznych, jak i tworzenia w naszym kraju nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. To także ogromna szansa dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Chcemy, by Polska stała się regionalnym centrum zielonych finansów w naszej części Europy” – stwierdziła w przesłanej PAP informacji minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Według resortu finansów powodzenie projektu zależy od zaangażowania i współpracy z uczestnikami polskiego rynku kapitałowego i organizacjami społecznymi, a także przedstawicielami administracji publicznej oraz polskich i zagranicznych instytucji rozwojowych.

Podkreślono, że jednym z kluczowych etapów prac nad mapą drogową będzie powołanie polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów, jako forum dyskusji i wymiany idei wśród wszystkich interesariuszy.

Jak zauważył MF, zaangażowanie inwestorów prywatnych w finansowanie zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym dla powodzenia sprawiedliwej transformacji polskiej gospodarki. Dodał, że na kanwie zrównoważonych finansów powstają nowe usługi i instrumenty finansowe, takie jak zielone obligacje czy analityka danych ESG.

Resort zwraca uwagę, że prace nad mapą drogową (projektem „Bridging the climate financing gap with public policy instruments” / „Niwelowanie luki w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu za pomocą instrumentów polityki publicznej”) są finansowane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego. Zakończenie prac nad projektem planowane jest w 2024 r.

Wspieranie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki jest jednym z naszych głównych priorytetów. Aby pomóc państwom członkowskim w wypełnieniu luki w finansowaniu i przekierowaniu przepływów kapitału na osiągnięcie celów ESG, DG REFORM zapewnia wsparcie techniczne dla reform krajowych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem” – twierdzi, cytowany w informacji MF, dyrektor generalny DG REFORM Komisji Europejskiej Mario Nava. „Cieszy nas fakt, że nasza inicjatywa flagowa w rundzie TSI2022 'niwelowanie luki w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu’ przekształciła się w strategiczny projekt w Polsce” – dodał.

MF podkreśla, że liczy współpracę ze środowiskiem polskiego rynku kapitałowego.

Rekomendacje dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce nie powstaną w zaciszu ministerialnych gabinetów. Dlatego powołamy polską Platformę Zrównoważonych Finansów, jako forum dla współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi” – podkreśla pełnomocniczka ministra finansów ds. SRRK (Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – PAP) Katarzyna Szwarc.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że zrównoważone finanse (sustainable finance) to jeden z najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych w ostatnich latach.

Szacuje się, że wartość aktywów o zrównoważonym profilu w skali globalnej będzie do końca 2025 roku stanowić jedną trzecią wszystkich globalnych aktywów finansowych. Na kanwie tego trendu formują się globalne i regionalne centra zrównoważonych finansów, które opracowały już swoje strategie i mapy drogowe. Jednym z nich jest Wielka Brytania, dzięki czemu Londyn znajduje się dziś na szczycie rankingu najważniejszych centrów zrównoważonych finansów na świecie” – wskazał resort.(PAP)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.