Z danych resortu wynika, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie w grudniu 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.

Jak podał resort, 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20 proc. i 7,50 proc. w pierwszym roku.

Ministerstwo wyjaśnia, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w grudniu 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

„Grudzień jest ostatnim miesiącem tego roku, w którym osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę, mogą skorzystać z zakupu detalicznych obligacji skarbowych w ramach IKE. Myśleć o oszczędzaniu na emeryturę powinniśmy zdecydowanie wcześniej niż zaczniemy liczyć, ile lat pracy zawodowej zostało nam jeszcze do momentu wypłaty świadczenia. Gdy zastanawiamy się, gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę, powinniśmy pamiętać, by wybrać miejsce bezpieczne, a sam proces był przy okazji prosty. Można rozpocząć od założenia Konta IKE-Obligacje” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Na wykorzystanie limitu w wysokości 17.766 zł pozostał jeszcze miesiąc. Tegoroczny limit pozwala na zakup 177 sztuk obligacji oszczędnościowych o terminie zapadalności od 1 roku do 10 lat. Pieniądze można przeznaczyć na jeden lub kilka rodzajów obligacji. Szczegółowe informacje o Koncie IKE-Obligacje dostępne są w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl” – dodał.

Resort przypomniał też, że od 25 listopada można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ je/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.