„W polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących zawód księgowego. Regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. W 2014 r. zostało ono zderegulowane w ramach działań mających na celu ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych” – napisano w środowym komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym na stronach internetowych resortu.

Dodano w nim, że mając na uwadze ocenę skutków deregulacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych do MF, prezydenta, premiera czy Sejmu, resort rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego.

„W tym celu opracowaliśmy dokument przedstawiający zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście rozpatrywania przyszłości zawodu księgowego, w którym pytamy o opinie interesariuszy na ten temat. Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań” – stwierdzono w komunikacie MF. (PAP)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.