„W średnim terminie deficyt fiskalny powinien być zredukowany, a inwestycje zwiększone poprzez wykorzystanie grantów z programu NextGenerationEU, w celu pokonania wyzwań związanych z: brakami infrastrukturalnymi, cyfryzacją oraz zmianami klimatycznymi. Polityki strukturalne powinny: zachęcać firmy do inwestycji i poprawy wydajności, w tym poprzez inicjatywy zwiększające dostępność czystej energii i podaży pracy; zapewniać odporność sektora bankowego i dawać zachęty do alokacji kredytu dla sektora prywatnego poprzez zmianę kształtu podatku bankowego” – napisano w raporcie MFW.

W ocenie MFW międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski poprawiła się wyraźnie w ostatniej dekadzie, zarówno jeżeli chodzi o poziom, jak i strukturę, co wskazuje na mniejszą zależność od zmiennych przepływów kapitałowych (portfelowych i krótkoterminowego finansowania) i większą rolę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są bardziej stabilnym źródłem finansowania.

Fundusz wskazał ponadto, że poziom rezerw walutowych brutto Polski wynoszący ok. 157 proc. PKB jest odpowiedni na wypadek wystąpienia szoków zewnętrznych i zaburzeń na rynkach. (PAP Biznes)

tus/ ana/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.