Ministerstwo podało, że stwierdzono naruszenie m.in. obowiązku udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, a także naruszenie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi wskazanych informacji przez instytucje. (PAP)

mick/ alk/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.