Jako minister finansów będę starała się podtrzymywać dialog z podatnikami i przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi” – powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Będę kontynuowała drogę mojego poprzednika ministra Tadeusza Kościńskiego. W pracy urzędnika zawsze stawiałam na dialog z przedsiębiorcami i z klientami. Robiłam to, gdy byłam zastępcą dyrektora departamentu, potem dyrektorem departamentu i jako szef KAS” – powiedziała.

Przyznała, że ważne jest dla niej, aby po drugiej stronie mieć partnera, aby rozmawiać z poszczególnymi branżami, z biznesem, z klientami Ministerstwa Finansów. „I będziemy to dalej robić, będziemy kontynuować spotkania z cyklu Dialog z Biznesem, dalej będzie działać aplikacja 'Głos Podatnika’. Nie jest to czas na bardzo gruntowne zmiany ze względu na to, że sytuacja wokół nas jest niestabilna” – wskazała.

Rzeczkowska podkreśliła, że jej celem będzie zapewnienie jak największej stabilności, bezpieczeństwa i pewności wszystkim – zarówno obywatelom, jak i pracownikom resortu. „Obecnie nikomu nie są potrzebne rewolucje, potrzeba poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Będę starała się je budować” – powiedziała szefowa MF.

Elementy uszczelniające system podatkowy są zawarte w takich rozwiązaniach jak np. e-faktura czy jednolite pliki kontrolne dla PIT i CIT, które już zostały zaplanowane. Dodatkowych, dedykowanych narzędzi w tym zakresie nie planujemy. Pracujemy nad poprawą sprawności procesów, jakie funkcjonują wewnątrz KAS, a także nad poprawą jakości danych. Jakość e-usług dla klientów KAS zależy m.in. od tego, jakimi danymi dysponujemy i jak nimi zarządzamy. Nad podniesieniem efektywności i skuteczności KAS w back office pracujemy już od dwóch lat w ramach projektu 'Klient w centrum uwagi KAS’” – powiedziała minister finansów.

Informatyzacja skarbówek

Krajowa Administracja Skarbowa pracuje także nad rozwiązaniami informatycznymi skierowanymi do podatników. Tutaj najważniejszym projektem jest e-Urząd Skarbowy.

Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że w e-Urzędzie Skarbowym można już nie tylko korzystać z usługi Twój e-PIT, ale też składać pisma, zobaczyć dokumenty jakie wymieniamy z urzędem skarbowym. Kolejne funkcjonalności będą dodawane. Sejm zaakceptował ustawę o automatyzacji procesów realizowanych przez KAS. Umożliwi ona wprowadzenie e-doręczeń jako kanału dwustronnej elektronicznej komunikacji między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Dzięki czemu przesłanie dokumentu w e-US będzie stanowiło doręczenie, co uprości komunikację.

W planach jest możliwość elektronicznego wnioskowania o zaświadczenia i ich wydawania. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia” – zapowiedziała Rzeczkowska.

Trwają również prace nad odmiejscowieniem części usług KAS, dzięki czemu podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w każdym urzędzie na terenie kraju, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba firmy czy miejsce zamieszkania. Te usługi to uzyskanie zaświadczenia, otrzymanie innych informacji o stanie rozliczeń oraz złożenie deklaracji.

Podwyżki dla pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Minister powiedziała, że w maju pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki. „Chodzi o wzrost funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc., co zostało zapisane w budżecie na 2022 r., a także o realizację uchwały modernizacyjnej, co da dodatkowe 3 proc. dla pracowników oraz 2,7 proc. dla funkcjonariuszy. Ze związkami zawodowymi porozumiałam się jako szef KAS. Na poziomie centralnym wypracowaliśmy ramowe zasady podwyżek, które następnie zostały przekazane do dyrektorów jednostek terenowych KAS celem ustalenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy. Porozumienia w tym zakresie zostały zawarte we wszystkich jednostkach terenowych KAS, bo to one są pracodawcami” – poinformowała szefowa MF.

Jej zdaniem podwyżki wychodzą naprzeciw postulatom związków zawodowych, które chciały, aby ze względu na sytuację inflacyjną podnieść uposażenia w miarę równo. Zapowiedziała, że podwyżki zostaną wypłacone w maju, „bo mamy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, a w przypadku tych ostatnich konieczna jest zmiana rozporządzenia”. „To rozporządzenie właśnie kończymy, 2 maja upływa termin jego konsultacji m.in. ze związkami zawodowymi” – wskazała PAP minister. (PAP)

Planujemy nowelę budżetu na 2022 r.

Planujemy nowelizację budżetu 2022, ale jeszcze za wcześnie jest na rozmowę o tym, jak konkretnie będzie ona wyglądać” – powiedziała w rozmowie z PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano m.in. wzrost gospodarczy na 2022 r. na poziomie 4,6 proc. PKB, tymczasem w aktualizacji Programu Konwergencji MF podało, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.

Projektując budżet na 2022 rok byliśmy w zupełnie inne sytuacji. Teraz jest ona bardzo dynamiczna. Szczególnie sytuacja geopolityczna jest mocno nieprzewidywalna, w środę przestaliśmy odbierać gaz z kontraktu jamalskiego, do tego dochodzą kolejne pakiety sankcji. Nie wiemy, co się będzie działo na froncie ukraińskim” – przyznała Magdalena Rzeczkowska.

Jej zdaniem mimo trudnej sytuacji zewnętrznej sytuacja gospodarcza kraju jest stabilna.

Mamy podwyższoną inflację, która została spowodowana głównie czynnikami zewnętrznymi, bo silniejszy wzrost cen zaczął się wcześniej, już w drugiej połowie 2021 r., jako skutek pandemii, zakłóceń w łańcuchach dostaw, wzrostu kosztów transportu i wyższych cen energii. Obecnie wybuch wojny w Ukrainie tylko spotęgował obserwowane wcześniej tendencje” – wymieniła Rzeczkowska.

Zwróciła jednocześnie uwagę na wzrost gospodarczy w 2021 r., który – według danych GUS – wyniósł 5,9 proc., co – jak przyznała – jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne.

„Poza tym trzeba także spojrzeć na wpływy podatkowe, które Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnia do budżetu. Mamy dane za marzec i choć w tym miesiącu mieliśmy drobny spadek rok do roku, wynikający głównie z działania tarczy antyinflacyjnej oraz zmian w sposobie przekazywania JST udziałów w PIT i CIT, to jednak w okresie styczeń-marzec 2022 r. dochody podatkowe państwa były wyższe o jedną piątą w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2021 r.” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Przyznała, że w danych o wykonaniu budżetu z marca zaskakujące okazały się informacje o wzroście wpływów z akcyzy, które w marcu były o blisko 23 proc. wyższe niż w marcu ubiegłego roku. „Poprosiłam o analizę wpływów z akcyzy. Musimy się przyjrzeć danym na poziomie poszczególnych grup towarów objętych akcyzą. Czasami inflacja wpływa na dochody budżetowe, ale w tym przypadku wzrostu wpływów z akcyzy inflacją się nie da wyjaśnić” – powiedziała minister finansów.

Magdalena Rzeczkowska zwróciła także uwagę, że resort finansów w coraz większym stopniu uszczelnia system podatkowy, na co wskazują m.in. dane o wielkości luki VAT za 2021 r. „Z naszych wyliczeń wynika, że w 2021 r. luka VAT spadła do 4,3 proc. potencjalnych wpływów, czyli aż o 6,1 pkt proc. – stwierdziła minister.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.