Początek tego roku przyniósł pierwszy spadek aktywów finansowych od ponad dwóch lat. W większości kategorii zanotowano wzrost. Obniżki dotyczyły pozycji bezpośrednio powiązanych z rynkiem kapitałowym. Zaangażowanie w akcje spółek giełdowych zmniejszyło się ze 100,8 mld zł w końcu ub.r. do 95,4 mld zł w marcu br. Zmniejszyła się też wartość aktywów w ubezpieczeniach i funduszach emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych.

Pierwszy kwartał 2022 r. był trzecim z rzędu, w którym gospodarstwa domowe więcej sprzedały, niż kupiły akcji krajowych spółek giełdowych. Ale też był to ósmy z rzędu kwartał, w którym na zagranicznych giełdach kupowaliśmy więcej akcji, niż sprzedawaliśmy.