„Decyzja ratingowa dotycząca Polski uwzględnia następujące kluczowe czynniki:

(1) Odporność gospodarczą Polski, która jest jednym z kluczowych atutów kredytowych Polski; Polska odnotowała umiarkowany spadek PKB podczas szoku pandemicznego COVID-19 w porównaniu z innymi krajami;

(2) Silne wskaźniki zdolności kredytowej Polski oraz korzystna struktura zadłużenia, które równoważą wpływ spowodowanego pandemią wzrostu obciążenia długiem publicznym;

(3) Wyzwania dla ogólnie wciąż mocnych ram instytucjonalnych Polski, szczególnie w kontekście niekorzystnych zmian w polskim systemie sądownictwa” – czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę Moody’s, według której ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone.

„Ratingi są wspierane przez korzystne perspektywy wzrostu i sytuacji fiskalnej, jak również oczekiwania Moody’s, że działania podejmowane przez UE ostatecznie ograniczą wyzwania dla siły instytucjonalnej Polski” – czytamy dalej.

Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie Aa1, podano także.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.