Jaka jest sytuacja w finansach publicznych? Tak zła, jak twierdzi opozycja, tak dobra, jak twierdzi PiS, czy względnie dobra, jak twierdzą ekonomiści? Ostatnia notyfikacja fiskalna pokazuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zamiast 162 mld zł, jak raportowaliśmy w kwietniu, wyniesie ponad 192 mld zł.

Poziom zadłużenia i ogólna kondycja polskich finansów publicznych jest dobra. Zadłużenie wynosi 48 proc. PKB, a 10 lat temu było to aż 57 proc. Poziom całego długu publicznego jest jednym z niższych w EU, dla której średnia to ponad 80 proc. Co ważne, poprawiła się struktura długu – z 35 do 24 proc. spadło zadłużenie zagraniczne i mamy długie terminy spłaty. Niezależne agencje ratingowe podniosły w ostatnich latach ocenę wiarygodności finansowej państwa do poziomu A- z perspektywą stabilną. W mojej ocenie prognoza Ministerstwa Finansów jest konserwatywna. Sama Komisja Europejska oczekuje niższego deficytu rzędu 5,0 proc. PKB w tym roku i 3,7 proc. w 2024 r. Natomiast biorąc pod uwagę już znaczące wydatki na obronność, programy społeczne i antykryzysowe, przestrzeń do kolejnych takich działań albo przeprowadzenia obniżek podatków jest bardzo mała.

A może zerowa?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.