Czy widzi pani banki jako instytucje, które mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji? Jaka jest ich rola w tym procesie?

Możemy odgrywać rolę instytucji wspierających i umożliwiających realizację ambicji naszych klientów. Ekosystem podmiotów, które muszą wspierać przejście na ścieżkę dekarbonizacji, jest rozbudowany. To przede wszystkim decydenci, którzy wyznaczają fundament dla całej tej działalności. Dalej mamy różne rodzaje instytucji finansowych, w tym banki.

W Citi również złożyliśmy konkretne zobowiązania w tym obszarze, które odzwierciedlają podejście globalnych banków do tej tematyki. Pierwszym zobowiązaniem jest nasz cel zrównoważonego finansowania na poziomie 1 bln dol. Oprócz tego mamy zobowiązanie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r., jeśli chodzi o finansowanie, i do 2030 r. w naszej bezpośredniej działalności.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.