Podczas gdy Polska czeka na zatwierdzenie swojego planu odbudowy, kolejne kraje dostają pierwsze transze pieniędzy z Funduszu Odbudowy, którego łączna wartość wynosi 750 mld euro. Komisja Europejska rozpoczęła wypłaty na początku sierpnia, do tej pory udało się przekazać wsparcie 16 krajom członkowskim o łącznej sumie 51 mld euro.

Polska jest stroną umowy i wraz z 26 innymi państwami członkowskimi udzieliła poręczenia na zaciągnięcie wspólnego długu, z którego finansowany jest Fundusz Odbudowy; dlatego trudno sobie wyobrazić, by została z niego wykluczona. Komisja Europejska może zwlekać z zaakceptowaniem polskiego KPO. Powstaje jednak pytanie, jak długo, bo zgodnie z rozporządzeniem ocena KPO powinna trwać dwa miesiące, a na wydłużenie tego okresu powinien się zgodzić polski rząd. Ten zarzuca więc KE, że dawno przekroczyła termin i teraz przetrzymuje KPO nielegalnie, chociaż – co potwierdzają źródła po obu stronach – negocjuje dalej dokument.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.