Obliczany przez FAO – Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – globalny indeks cen żywności w czerwcu pozostał na poziomie z maja. Równocześnie był o 2,1 proc. poniżej wskazań z czerwca zeszłego roku i o 24,8 proc. poniżej szczytu z marca 2022 r.

W detalu wzrosty, choć słabnące


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.