Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 383,13 mld zł, tj. 77,9 proc. planu na cały rok 2022 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 355,68 mld zł, tj. 68,2 proc. planu na br.

” W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2021 r. o ok. 39 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,3 proc. r/r (tj. ok. 11,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 10,7proc. r/r (tj. ok. 5,5 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 40,7proc. r/r (tj. ok. 15,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,3proc. r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 19,7proc. r/r (tj. ok. 0,8 mld zł ) ” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,8 mld zł i było niższe o ok. 15,9 mld zł (tj. 34,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.

„Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem I transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2,1 mld zł, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” – czytamy dalej.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosło 355,7 mld zł, tj. 68,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (312,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 43,2 mld zł, tj. 13,8 proc., podano także.

„Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finansowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7 proc. waloryzacji świadczeń.W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 5,3 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 3,4 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. w związku przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli.Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,6 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE, a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 3,3 mld zł)” – napisano też w komunikacie.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.