2022-05-26 11:00

publikacja
2022-05-26 11:00

Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy - maj 2022 r.
Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy - maj 2022 r.
fot. Tama2u / / Shutterstock

Ponad 13 600 zł
– na tyle może liczyć posiadacz 500 000 zł, który wybierze
najkorzystniejszą ofertę dla oszczędzających na rynku. Wspomniana kwota to suma
zysku z lokat i premii za założenie konta. W czołówce znalazły się jeszcze
cztery banki kuszące pięciocyfrową kwotą.

Wysoko oprocentowane lokaty lub konta oszczędnościowe są
często objęte niską kwotą maksymalną, co utrudnia posiadaczom większego
kapitału ulokowanie swoich oszczędności na atrakcyjnym produkcie. Limit wpłat
do 10 000 zł, 20 000 zł czy 50 000 zł to nierzadki widok w tabelach
oprocentowania produktów depozytowych. W ramach uzupełnienia cyklicznie
publikowanych na Bankier.pl rankingów lokat sprawdziliśmy, na co mogą liczyć
osoby, które chcą wpłacić do banku 500 000 zł na pół roku, jeśli weźmiemy
pod uwagę możliwość wpłaty środków na więcej niż jeden produkt.

Horyzont inwestycyjny klienta to 6 miesięcy. Analiza
obejmuje przede wszystkim lokaty na ten okres. Jeśli bank nie posiada w ofercie
depozytu na ten termin, to pod uwagę jest brane konto oszczędnościowe. W takiej
sytuacji wyliczenia obejmują stawkę standardową bądź promocyjną, tylko jeśli
obowiązuje 6 miesięcy lub warunki specjalne oferty pozwalają na utrzymanie
lepszego oprocentowania przez okres ujęty w analizie. Konto oszczędnościowe
może też zastąpić lokatę, jeśli towarzyszy mu lepsza stawka procentowa.

W związku z tym, że do obsługi większości lokat potrzebny
jest rachunek, do analizy zostały również włączone premie za założenie konta
przez nowego klienta. Kalkulacja obejmuje wyłącznie nagrody w postaci premii
pieniężnych. Ranking przewiduje przedstawienie 10 czołowych miejsc dla banków
oferujących najwyższy zysk.

Jaki zysk w banku dla
500 000 zł?

Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy – maj 2022 r.

Lp.

Bank

Rachunek

Zysk

Całkowity (A +B)

Premia (A)

Produkty oszczędnościowe* (B)

1.

Citi Handlowy

Citigold***

13 616,53 zł

3000 zł

10 616,53 zł

2.

Inbank

nd**

12 249,86 zł

0 zł

12 249,86 zł

3.

PBS w Ciechanowie

Rachunek depozytowy***

11 841,53 zł

0 zł

11 841,53 zł

4.

Bank Nowy

Rachunek depozytowy***

10 208,21 zł

0 zł

10 208,21 zł

Getin Noble Bank

nd**

10 208,21 zł

0 zł

10 208,21 zł

5.

Alior Bank

Konto Jakże Osobiste

9587,40 zł

400 zł

9187,40 zł

6.

Bank Millennium

Millennium 360°***

9547,40 zł

360 zł

9187,40 zł

7.

Bank Pekao

Konto Przekorzystne***

9216,67 zł

200 zł

9016,67 zł

8.

BFF Banking Group

Rachunek depozytowy***

9187,40 zł

0 zł

9187,40 zł

9.

Santander Consumer Bank

nd**

8574,90 zł

0 zł

8574,90 zł

10.

Credit Agricole

Konto dla Ciebie***

8322,76 zł

555 zł

7767,76 zł

*Zysk obliczony na podstawie kalkulatora zysku z lokaty Bankier.pl

**Brak wymogu posiadania rachunku

***Konto wymagane do obsługi lokaty

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25 maja 2022 r.

Klienci, którzy chcą ulokować na pół roku kapitał w
wysokości 500 000 zł, mogą liczyć na największy zysk, wybierając ofertę Citi Handlowego. Lokaty na 5,50% w skali roku nie są jednak
dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a stanowią nagrodę w promocji „Citigold
– świat stabilnych finansów” skierowanej do nowych klientów banku. Warunki
jednego z depozytów to zawarcie umowy o konto Citigold i akceptacja regulaminu, z kolei druga lokata na ten sam
procent wymaga zapewnienia na rachunkach banku kwoty w wysokości min.
450 000 zł. Dobra wiadomość dla zainteresowanych jest taka, że wymóg
zostanie spełniony, nawet jeśli wspomnianą sumę wpłaci się np. między innymi na
wymienione wyżej lokaty. Na promocyjne oferty można przekazać 400 000 zł,
co po pół roku przyniesie ok. 8983 zł odsetek.

Pozostały kapitał może trafić na
Lokatę standardową na 4% w skali roku,
co zaowocuje dodatkowym zyskiem w wysokości nieco ponad 1633 zł. Elementem
promocji jest także dodatkowa premia w wysokości 3000 zł. Można ją otrzymać,
jeśli wymagana kwota będzie utrzymywana na rachunkach banku przez co najmniej 7
z 9 miesięcy. Oferta specjalna obowiązuje do 4 sierpnia br. lub wyczerpania
puli promocyjnych kont.

Banki z dwóch kolejnych miejsc zapewniły sobie wysokie
pozycje w tabeli wyłącznie dzięki zyskowi z oferowanych lokat. I tak na drugim
miejscu uplasował się Inbank, który
klientom poszukującym wysoko oprocentowanego produktu na 6 miesięcy proponuje
świeżo wprowadzoną do oferty Lokatę Lojalną. Stawka na tym depozycie to 6% w skali roku, co można przeliczyć na
zysk w wysokości ok. 12 250 zł. Klient może wpłacić na jeden depozyt
50 000 zł, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć większą liczbę
lokat. Warunek dodatkowy towarzyszący temu produktowi to utrzymanie wszystkich
posiadanych lokat w Inbanku do końca terminu ich zapadalności. W przeciwnym
razie bank ma prawo do obniżenia stawki na Lokacie Lojalnej do oprocentowania
standardowego (obecnie 4% w skali roku). Środki utrzymywane w Inbanku są objęte
ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

Trzecia pozycja przypadła PBS w Ciechanowie. Najlepszy „zestaw oszczędnościowy” dla
posiadaczy pół miliona złotych na pół roku to dwie lokaty internetowe. Obie z
nich są objęte dodatkowymi warunkami. Wspólnym wymogiem jest założenie Rachunku
depozytowego, dzięki któremu klienci będą mogli obsługiwać wpłacony do banku
kapitał. Wyżej oprocentowana ekstraLOKATA 6M na 6% w skali roku jest skierowana do nowych klientów banku.
Maksymalna kwota, którą można przekazać na ten depozyt to 400 000 zł.
Pozostałą część można wpłacić na superLOKATĘ 6M ze stawką 5% rocznie dla nowych środków. W ten sposób można liczyć na zysk w
wysokości w sumie ok. 11 841 zł.

Na jaką stawkę można
liczyć?

Wybrane do analizy produkty oszczędnościowe wraz ze stawkami
i należnym zyskiem prezentuje poniższa tabela.

Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy – maj 2022 r.

Lp.

Bank

Rachunek

Produkty oszczędnościowe na pół roku

Nazwa lokaty lub konta oszczędnościowego

Oproc. [p.a.]

Zysk*

1.

Citi Handlowy

Citigold

Lokata Powitalna (300 000 zł)

5,50%

6737,42 zł

Lokata Dodatkowa

(100 000 zł)

5,50%

2245,80 zł

Lokata terminowa

(100 000 zł)

4,00%

1633,31 zł

2.

Inbank

Lokata Lojalna (10 lokat po 50 000 zł)

6%

12 249,86 zł

3.

PBS w Ciechanowie

Rachunek depozytowy

ekstraLOKATA 6M (400 000 zł)

6%

9799,89 zł

superLOKATA 6M (100 000 zł)

5%

2041,64 zł

4.

Bank Nowy

Rachunek depozytowy

NOWYdepozyt 6M ZYSK (500 000 zł)

5%

10 208,21 zł

Getin Noble Bank

Lokata na Nowe Środki (2 lokaty po 180 000 zł, lokata na 140 000 zł)

5%

10 208,21 zł

5.

Alior Bank

Konto Jakże Osobiste

Lokata na Nowe Środki (500 000 zł)

4,50%

9187,40 zł

6.

Bank Millennium

Millennium 360° 

Lokata Horyzont Zysku (500 000 zł)

4,50%

9187,40 zł

7.

Bank Pekao

Konto Przekorzystne

Lokata Negocjowana (200 000 zł)

5%

4083,29 zł

Konto oszczędnościowe Premium (300 000 zł)

4%

4933,38 zł

8.

BFF Banking Group

Lokata Facto

4,50%

9187,40 zł

9.

Santander Consumer Bank

Lokata Zysk+Wzrost

4,20%

8574,90 zł

10.

Credit Agricole

Konto dla Ciebie

Rachunek oszczędzam

3,79%

7767,76 zł

*Zysk obliczony na podstawie kalkulatora zysku z lokaty Bankier.pl

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25 maja 2022 r.

Monika Dekrewicz

Advertisement

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.