We wtorek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych.

Wynika z nich, że na koniec stycznia br. ich stan wyrażony w euro wyniósł 154,4 mld euro i był niższy o 2,1 mld euro niż na koniec grudnia 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,5 mld dol. i osiągnął poziom 167,2 mld dol.

Jak podkreślono NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

Dodano, że bank centralny inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 72,5 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.