Wysokość wpłaty do budżetu wyniosła 8.876.858.405,84 zł.

W 2020 r. NBP wypracował 9 mld 300 mln zł zysku wobec 7 mld 800 mln zł w 2019. Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95 proc.) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc.).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.