Indeks krajowych obligacji skarbowych obliczany przez warszawską giełdę w miniony czwartek znalazł się najniżej od maja ub.r. W piątek nastąpiło minimalne odreagowanie w górę, ale i tak był o 2 proc. poniżej poziomu z końca ub.r. Dla rynku o wartości ponad 800 mld zł, który zazwyczaj cechuje się dużą stabilnością, to znaczący spadek.

Rentowność obligacji 10-letnich przekroczyła chwilowo 1,9 proc. Tak wysoko nie była od marca ub.r., kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w reakcji na kryzys wywołany przez pandemię. Wzrost rentowności oznacza spadek cen papierów dłużnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.