„Premier [zapowiadając, że WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem od początku przyszłego roku] wypowiadał się w sprawie jednostkowej. Koncentrował się na WIBOR-ze, robiąc pewne zastrzeżenia, że dla tego typu produktów powinno się pojawić coś innego. Myślę, że jest niewykluczone, iż pewne rozwiązania wycinkowe pojawią się już na początku przyszłego roku, ale zakończenie tych prac nad wskaźnikami w Polsce to kwestia kilka lat – myślę, że 2024-2025 r.” – Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.

„Wdrażanie nowych wskaźników, które są opracowywane, musi być rozłożone w czasie. Proces musi uwzględniać zrozumienie tego nowego systemu zarówno przez agentów, jak i uczestników rynku, ale też naszych partnerów zagranicznych, bo jesteśmy częścią międzynarodowego systemu finansowego” – podkreślił.

Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów – oprócz m.in. tzw. wakacji kredytowych – na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi, nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W połowie lipca rozpoczęła prace Narodowa Grupa Robocza (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Jak informowała wówczas Komisja Nadzoru Finansowego, (KNF), celem prac NGR jest przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach NGR biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

22 sierpnia Komitet Sterujący NGR poinformował, że zamierza na jednym z najbliższych posiedzeń dokonać wyboru nowego wskaźnika referencyjnego RFR (risk free rates) dla PLN oraz przyjąć „mapę drogową”. Kolejnym krokiem KS NGR będzie rekomendacja standardów stosowania nowego wskaźnika RFR w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Adam Sofuł

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.