Choć pesymiści nadal mieli przewagę nad optymistami (wskaźnik to różnica w odpowiedziach, w marcu wynosił minus 34,4 pkt), to jednak zmalała ona w porównaniu z lutym, kiedy to w czasie badania lockdown jeszcze trwał. Podobnie było w turystyce. Nastroje, które tam panują, trudno nazwać dobrymi (minus 45 pkt w marcu), ale oceny formułowane przez firmy w marcu były najlepsze od lipca ub.r.
W usługach jasnym punktem są informacja i komunikacja. Tam od połowy ubiegłego roku wskaźnik koniunktury jest na plusie: w marcu wzrósł on do 12,5 pkt i to najwyższy wynik od roku. Choć trzeba podkreślić, że to bardzo niejednorodny segment: producenci filmów, programów telewizyjnych czy nagrań mają się źle (minus 18,2 pkt), ale nadawcy tychże całkiem dobrze (plus 33,8 pkt).

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.