„Emitent przyjął regulamin po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników. W wyniku konsultacji zweryfikowano liczbę zatrudnionych i objętych zamiarem zwolnień grupowych pracowników i ustalono co następuje. Na dzień 26 stycznia 2022 r. w spółce jest zatrudnionych ogółem 1 103 pracowników, z czego 116 pracowników Centrali, 264 pracowników Sieci Sprzedaży Stacjonarnej, 37 pracowników Sieci Sprzedaży Mobilnej i 686 pracowników Sieci Partnerskiej. Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie od 28 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. i obejmą do 95 pracowników Centrali, do 264 pracowników Sieci Sprzedaży Stacjonarnej, do 37 pracowników Sieci Sprzedaży Mobilnej i do 686 pracowników Sieci Partnerskiej. Powyższa liczba może być zmniejszona w wyniku innych działań emitenta” – czytamy w komunikacie.

Kryterium doboru do zwolnień pracowników objętych zwolnieniem będą kryterium istotności funkcji ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania spółki do momentu ogłoszenia upadłości oraz lokalizacja – ograniczenie zadań w jednostce organizacyjnej w danej lokalizacji, a tym samym zmniejszenie zatrudnienia, podano także.

Kilka dni temu Open Finance podał, że zamierza przeprowadzić proces zwolnień grupowych w okresie do 31 grudnia 2022 roku. Proces ten miał objąć 1 119 pracowników Open Finance, co miało stanowić 100% wszystkich zatrudnionych na dzień 24 stycznia 2022 r.

Jak wówczas wskazano, spółka powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonych zwolnień grupowych i zaprosi ich do konsultacji oraz zawiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Z końcem grudnia ub. r. zarząd Open Finance złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.