Już niemal 1,2 bln zł wynoszą depozyty gospodarstw domowych w bankach – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Narodowego Banku Polskiego. W samym wrześniu nasze oszczędności w bankach zwiększyły się o 22,5 mld zł. W porównaniu z wrześniem ub.r. były większe o 12,2 proc. Jak wynika z obliczeń DGP, to najwyższe tempo wzrostu od połowy 2012 r. Po uwzględnieniu inflacji wynik jest słabszy, ale wrzesień był trzecim z rzędu miesiącem, w którym nasze zasoby w bankach w ujęciu realnym rosły (choć to w większym stopniu efekt wpłacania nowych pieniędzy niż zarabiania na tych, które znajdowały się na rachunkach).

Wrzesień był równocześnie drugim miesiącem z rzędu, w którym depozytów bieżących gospodarstw domowych przebywało szybciej niż terminowych.

Od maja 2022 r., przez niemal rok wartość lokat terminowych zwiększała się co miesiąc o ponad 10 mld zł. W niektórych miesiącach było to nawet ponad 20 mld. We wrześniu br. przyrost depozytów terminowych wyniósł 5,8 mld zł. W przypadku depozytów bieżących przez prawie cały ubiegły rok notowane były spadki. We wrześniu wartość środków na tego typu kontach – charakteryzujących się zerowym oprocentowaniem – zwiększyła się zaś o 16,5 mld zł. To najwięcej od lutego 2021 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.