„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach – przekazała PARP we wtorkowej informacji. Dodano, że przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na 51-255 tys. zł.

Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. „Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł” – czytamy.

„Nowy konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma na celu przede wszystkim zapewnienie wsparcia finansowego przedsiębiorcom, którzy planują kupić lub licencjonować oprogramowania oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych” – wskazała cytowana w informacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że przedsiębiorcy otrzymają też dofinansowanie na środki trwałe, „niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa”.

P.o. prezesa PARP Mikołaj Różycki stwierdził, że pandemia nie pozostawia złudzeń co to roli cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. „W najtrudniejszych miesiącach najlepiej poradziły sobie firmy, które były w stanie sprawnie wykorzystać rozwiązania cyfrowe” – powiedział. Według niego cyfryzacja to też szansa na większą wydajność procesów i konkurencyjność firm.

Jak poinformowano, o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły się ubiegać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. „Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii” – przekazano.

Dodano, że projekt może polegać na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. „Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy” – zaznaczono.

„Jednym z głównych kryteriów wzięcia udziału w konkursie jest wykazanie, jak projekt przyczyni się do rozwoju firmy, jaki ma związek z jej planami rozwojowymi, jak zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji” – wyjaśniła dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w PARP Anna Forin. Dodała, że przedsiębiorcy powinni wykazać też m.in., jak poprawią współpracę z dostawcami i klientami; czy i jak projekt wpłynie na stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” rozpocznie się 20 września i potrwa maksymalnie do 20 października 2021 r. Konkurs jest finansowany x Programu Inteligentny Rozwój.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.