Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł do poziomu 97,4 pkt., tj. o 3 pkt. w porównaniu z grudniem i 7,7 pkt. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku – przekazano w środowej informacji PIE.

Jak zaznaczono, styczeń jest szóstym kolejnym miesiącem, w którym odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego. „To wyraz odczuwanej przez przedsiębiorców niepewności warunków gospodarczych dla prowadzenia biznesu” – zaznaczono.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej – jej pogorszenie.

Styczniowy MIK jest niższy o 12,6 pkt. niż ubiegłoroczny odczyt w styczniu (110,0 pkt.). Przewaga pozytywnych ocen przedsiębiorców w najnowszym odczycie dotyczyła wynagrodzeń i płynności finansowej. Pozostałych pięć składowych (wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, moce produkcyjne, inwestycje) jest poniżej poziomu neutralnego.

„Obserwowany w styczniu wzrost pozytywnych ocen w obszarze wynagrodzeń jest spowodowany wprowadzeniem od stycznia br. wyższej płacy minimalnej oraz utrzymywaniem się presji płacowej w związku z inflacją” – wskazała Katarzyna Dębkowska z PIE, cytowana w środowej informacji. Dodała, że wzrost wskaźnika płynności finansowej wynika natomiast z działań optymalizujących koszty i podnoszenia przez firmy cen na własne wyroby. „W pozostałych komponentach MIK przeważają oceny poniżej poziomu neutralnego” – zaznaczyła. Najniższa jest dla inwestycji (73,1 pkt.) i nowych zamówień (79,3 pkt.).

Maciej Miniszewski z PIE zwrócił uwagę, że w styczniu MIK był o 3 pkt. wyższy niż w grudniu – podobną poprawę nastrojów obserwowano również w odczycie PMI, którego wartość wzrosła powyżej prognoz (45,6 wobec oczekiwanych 44,0). Dane, jak dodał, sygnalizują jednak, że 2023 r. rozpoczyna się w trudniejszych warunkach niż ubiegły rok.

„Blisko 80 proc. firm wskazuje, że barierą utrudniającą działalność jest niepewność sytuacji gospodarczej, a 70 proc. przedsiębiorstw z niepokojem patrzy na rosnące ceny energii” – zaznaczył. Przedsiębiorstwa czeka trudny rok. Firmy w większości przewidują wzrost inflacji, cen energii i bezrobocia – dodał.

Według analityków styczniowy MIK wskazuje na poprawę nastrojów w usługach oraz produkcji – w tych sektorach dominują nastroje pozytywne, w pozostałych branżach przewagę mają nastroje negatywne. „W handlu oraz TSL (transport-spedycja-logistyka – PAP) odnotowano mdm pogorszenie nastrojów, zaś w budownictwie poprawę” – zaznaczono w opracowaniu.

„Wartość MIK dla usług wzrosła aż o 25 pkt w porównaniu z grudniem 2022 r. i jest najwyższa od sierpnia 2022 r. Poprawa nastrojów w tej branży wynika między innymi ze zwiększonego zapotrzebowania w grudniu na usługi gastronomiczne, hotelarskie czy usługi kosmetyczne” – wskazała Dębkowska.

W ocenie Piotra Dmitrowskiego z BGK dane nadal zwiastują relatywnie słabe wyniki gospodarki w najbliższych kwartałach. „Jednocześnie poprawia się bilans ryzyka i zmniejsza prawdopodobieństwo silnego pogorszenia kondycji makroekonomicznej. Firmy przyzwyczajają się do zaistniałych uwarunkowań” – stwierdził. Największymi wyzwaniami pozostają – jak wskazał – problemy związane z presją inflacyjną (wysokie ceny energii, presja płacowa) oraz wojną w Ukrainie (niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej). „Pozytywnie zaskakuje odbicie w sektorze usługowym. Hotelarstwo i gastronomia notują solidny wzrost popytu, mimo ograniczenia realnych dochodów gospodarstw domowych, wynikającego z wysokiej inflacji” – zaznaczył.

Ekspert zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwa odczuwają zacieśnienie warunków finansowania – dostęp do kredytów jest trudniejszy, co można łączyć z wyższym poziomem stóp procentowych oraz zmianami polityki kredytowej w bankach. „Sytuacja płynnościowa jest jednak stabilna, przy zmniejszającym się ryzyku zatorów płatniczych” – podsumował Dmitrowski.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 firm. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.