Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł -0,2%.

„W I kwartale 2023 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 0,3%. Wpłynął na to spadek popytu krajowego o 5,2% (w IV kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 0,6%). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 18,4% (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 10,4%) oraz spadek spożycia ogółem o 1,6% (wobec spadku w IV kwartale 2022 r. o 3,3%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 2% (wobec spadku w IV kw. 2022 r. o 1,1%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,5% (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 5,4%)” – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, podał też Urząd.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.