Wiceprezes Marcin Eckert przejął po odwołanym w ubiegłym tygodniu Bartoszu Drabikowskim nadzór nad pionem rachunkowości i finansów. Eckert dotychczas nadzorował obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Teraz przemianowano go na obszar klienta strategicznego i bankowości inwestycyjnej. Wszystko wskazuje, że zostanie on przejęty przez Andrzeja Kopyrskiego, który na ostatnim posiedzeniu rady nadzorczej został powołany do zarządu PKO, ale od nowego roku.

Na razie pion bankowości inwestycyjnej jest pod pieczą Macieja Brzozowskiego, który równocześnie nadzoruje obszar bankowości firm i przedsiębiorstw oraz klienta korporacyjnego. W tym pionie znalazły się również oddziały korporacyjne banku. Dotychczas odpowiadał za nie Marcin Eckert.

Eckert wszedł do zarządu PKO w ubiegłym roku, niedługo po tym, jak szefem rady nadzorczej banku został Maciej Łopiński. Wcześniej Łopiński kierował radą nadzorczą Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W zarządzie największego krajowego ubezpieczyciela zasiadał również Marcin Eckert.

Andrzej Kopyrski przed przyjściem do PKO BP pracował w Polskim Funduszu Rozwoju. Wcześniej przez dekadę odpowiadał za obsługę największych klientów w zarządzie Banku Pekao.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.