„Decyzja RPP pokazuje, że jej funkcja reakcji przesunęła się w kierunku koncentracji na narastających ryzykach dla wzrostu gospodarczego, co przy zakładanym przez nas utrzymaniu trendu dezinflacyjnego będzie skłaniało RPP do dalszych obniżek stóp, docelowo do 5,5% na koniec tego roku oraz 4,5% na koniec 2024” – czytamy w dzienniku ekonomicznym banku ” Będą dalsze obniżki stóp”.

Wczoraj podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział, że obniżka stóp procentowych o 75 pb była „gwałtownym dostosowaniem” ich poziomu; zarówno inflacja, jak i koniunktura gospodarcza zwalniają szybciej, niż oczekiwał bank centralny, zaś dalsze decyzje banku centralnego będą uzależnione od oceny sytuacji.

RPP obniżyła we środę stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.