W 2024 roku Polska będzie świadkiem dwóch znaczących wzrostów płacy minimalnej. Od stycznia, minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom 4242 zł brutto, a stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł. To pierwsza podwyżka w tym roku. Druga nastąpi w lipcu, kiedy to wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

Płaca minimalna 2024 – jaka będzie pensja?

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Następnie od 1 lipca 2024 roku zostanie podniesione do 4300 zł brutto. Wartości te oznaczają wzrost odpowiednio o 752 zł i 700 zł w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2023. Dodatkowo, minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł​.

Płaca minimalna 2024 – ile otrzymamy na rękę?

Netto, czyli kwota „na rękę” po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, będzie niższa. Przykładowo, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4242 zł brutto w styczniu 2024 roku, pracownik otrzyma około 3221,98 zł na rękę, a przy płacy 4300 zł brutto w lipcu, kwota netto wyniesie około 3261,53 zł​.

Płaca minimalna 2024 – co wpłynie na wynagrodzenie?

Oprócz wpływu na wynagrodzenia, wzrost płacy minimalnej wpłynie także na inne aspekty finansowe, takie jak najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, która zostanie proporcjonalnie dostosowana do nowej płacy minimalnej w zależności od wymiaru etatu pracownika​.

​ Płaca minimalna 2024 – podstawa

Podwyżka ta ma swoje podstawy w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która przewiduje dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej – na początek i środek roku. Rząd postanowił, że od początku 2024 roku płaca minimalna wzrośnie, a od lipca doświadczy kolejnego wzrostu.

​Płaca minimalna – o ile wyższa niż w 2023

Zmiana ta oznacza, że w styczniu 2024 roku płaca minimalna będzie o 752 zł wyższa niż rok wcześniej (21,5proc. wzrost), a w lipcu wzrośnie o dodatkowe 700 zł w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku (19,4proc. wzrost). Podobnie stawka godzinowa doświadczy wzrostu o 4,9 zł w styczniu i o 4,6 zł w lipcu – odpowiednio 21,5proc. i 19,5proc. wzrost.

Od lipca 2024 roku płaca minimalna wzrośnie o imponujące 2550 zł (146proc. wzrost) w porównaniu z 2015 rokiem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.