Przychody firm niefinansowych były o 33,2 proc. wyższe niż w pierwszej połowie 2021 r. W osiągnięciu takiego wyniku pomogły podwyżki cen. Przychody ogółem wyniosły 2,37 bln zł. Ale koszty rosły w minimalnie szybszym tempie – o 33,4 proc. W efekcie ich poziom zwiększył się o 0,2 pkt proc., do 93,2 proc., a rentowność obrotu netto zmniejszyła się o 0,1 pkt proc, do 5,7 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.