2021-06-08 10:52

publikacja
2021-06-08 10:52

Polska Bezgotówkowa: w programie ponad 280 tys. firm z 400 tys. terminali płatniczych
Polska Bezgotówkowa: w programie ponad 280 tys. firm z 400 tys. terminali płatniczych
fot. Rido / / Shutterstock

Do Programu Polska Bezgotówkowa przystąpiło ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, a ponad 10 tys. terminali z Programu działa w instytucjach publicznych – poinformowała we wtorek Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jak podała Fundacja Polska Bezgotówkowa w komunikacie, od początku trwania Programu Polska Bezgotówkowa za pośrednictwem zainstalowanych terminali wykonano transakcje na łączną kwotę 30 mld złotych. Beneficjentami Programu są przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i związki wyznaniowe. W całej Polsce do Programu przystąpiło ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach tego Programu. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z Programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Fundacja wskazała w komunikacie, że terminale instalowane w ramach Programu działają już w ponad 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Największa liczba terminali jest zainstalowana w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższy procent zainstalowanych terminali występuje natomiast w województwach opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa, do branż, w których liczba zainstalowanych terminali w ramach Programu jest najwyższa, należą usługi różne, sektor beauty (kosmetyczki, fryzjerzy i spa), sklepy spożywcze, restauracje i usługi transportowe. Pierwszą dziesiątkę zamykają natomiast usługi zdrowotne (w tym weterynarze), mechanicy, sklepy odzieżowe i kwiaciarnie.

Jak wynika z danych zebranych przez Fundację, średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal. Zainteresowanie urządzeniami płatniczymi wśród przedsiębiorców jest silnie skorelowane z okresami zamrożenia gospodarki, jednak cały czas jest znaczne, co widać między innymi w przyroście ponad 100 tys. terminali w Programie w ostatnich 11 miesiącach.

Od 1 września 2018 r. Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

W komunikacie Fundacji podano, że celem jej działań strategicznych prowadzonych przez wszystkich interesariuszy, zarówno tych publicznych, jak i rynkowych, jest stopniowa eliminacja wykluczenia finansowego i cyfrowego, które nadal występują w społeczeństwie polskim. W związku z tym prowadzone są działania edukacyjne.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/

Źródło:PAP

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.