Wartość aktywów grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przekroczyła w ub.r. 90 mld zł. PFR to obok Banku Gospodarstwa Krajowego główny państwowy wehikuł w systemie wsparcia dla funkcjonowania firm w naszym kraju. Duża część sumy bilansowej PFR to efekt podejmowanych w trakcie pandemii działań mających na celu utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstw. Wypychanie tego typu wydatków poza budżet państwa jest krytykowane przez część ekonomistów jako ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Należności i zobowiązania związane z „tarczami finansowymi” z okresu pandemii to nadal główny składnik bilansu PFR. Nie oznacza to, że utrzymywany jest poziom wsparcia sprzed kilku lat. W przypadku największego programu – tarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw – aktywa przekraczały 61 mld zł, ale 37 mld zł to wartość umorzeń, które stały się należnościami PFR wobec Skarbu Państwa (podobna kwota była rok wcześniej), a 15,4 mld zł to gotówka na kontach państwowego wehikułu.

5,1 mld zł taka była wartość akcji Banku Pekao w bilansie PFR w końcu ub.r.

11,2 mld zł zaangażowanie w certyfikaty inwestycyjne (w porównaniu z 2022 r. urosło o prawie 3 mld zł)

15,6 mld zł tyle wynosiły w końcu 2023 r. kapitały PFR


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.