RF istnieje w obecnej formule od 2016 r. (wcześniej funkcjonował jako rzecznik ubezpieczonych) i od tego czasu instytucje finansowe – od banków, przez ubezpieczycieli, towarzystwa funduszy inwestycyjnych po firmy pożyczkowe – mają obowiązek raportowania: ile razy klienci składali reklamacje, ile takich skarg zostało rozpatrzonych, w tym ile przynajmniej w części rozpatrzono po myśli klienta.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.