Ministerstwo Finansów w piątek opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projektowany akt prawny jest związany z regulacjami, które objęły podatkiem od towarów i usług przesyłek transgranicznych o niewielkiej wartości i ma na celu wprowadzenie unijnych przepisów, które polegają na nałożeniu na dostawców usług płatniczych obowiązku prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych.

„Aby uwzględnić jedynie płatności, które mogą być powiązane z działalnością gospodarczą (a więc wykluczyć transgraniczne przelewy środków dokonywane w kontekście prywatnym), przewidziano próg liczby płatności transgranicznych otrzymywanych przez danego odbiorcę płatności. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności w celu jej udostępnienia administracjom podatkowym tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym (jest to również okres sprawozdawczy dla dostawców usług płatniczych)” – podano w uzasadnieniu do projektu.

Przy czym – jak wyjaśniono w uzasadnieniu – dostawcy usług płatniczych nie zawsze wiedzą, czy dany płatnik jest podatnikiem VAT, czy konsumentem, toteż po przekroczeniu progu 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy płatności w kwartale, będą musieli przechowywać informacje dotyczące wszystkich płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności, bez rozróżniania, czy płatnik jest konsumentem, czy podatnikiem.

Z uzasadnienie wynika, że okres przechowywania ewidencji przez dostawców usług płatniczych wyniesie 3 lata od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność. Ewidencja będzie udostępniania nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje, za pomocą standardowego formularza elektronicznego państwu członkowskiego pochodzenia dostawcy usług płatniczych.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.