Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów nowelizującego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

„Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (…) ma na celu przedłużenie zaniechania poboru podatku dochodowego z ww. tytułu o kolejne dwa lata i objęcie nim dochodów bądź przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Przypomniano w nim, że obecne zwolnienie obejmuje uzyskiwane przez osoby fizyczne przychody z tytułu umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego oraz świadczenia otrzymane z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, powstałe w związku z zastosowaniem ujemnego oprocentowania. Poza tym rozporządzenie pozwala na zaniechanie poboru podatku od osób prawnych od dochodu odpowiadającego równowartości umorzonych kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

„Zasadność przedłużenia aktualnie obowiązującego rozporządzenia, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku dotychczas wydawanych rozporządzeń w przedmiocie zaniechania poboru podatku od umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów walutowych, potwierdził Związek Banków Polskich (…), który wskazał, iż aktualna pozostaje szczególna potrzeba przedłużenia wskazanych rozwiązań, które stanowią istotną zachętę do zawierania przez kredytodawców i kredytobiorców ugód w celu restrukturyzacji tzw. kredytów frankowych” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Dodano także, że jednym z działań restrukturyzacyjnych banków, oferowanych klientom posiadającym walutowy kredyt hipoteczny na inwestycję, jest częściowe umorzenie spłaty kredytu, w tym jego części kapitałowej.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Marek Siudaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.