Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który w piątek ukazał się wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów KPRM. Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

W projektowanej uchwale wskazano, że zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 mają „bezprecedensową skalę i powodują znaczący spadek aktywności gospodarczej”.

Zdaniem autorów projektu negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę Polski obejmuje m.in. szok podażowy wynikający z zerwanych łańcuchów dostaw oraz braku dostępności pracowników; szok popytowy na skutek silnego spadku wydatków konsumentów oraz przedsiębiorstw, powodujący znaczący i szybki spadek przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności, z uwagi na restrykcje sanitarne w związku z chorobą COVID-19; niestabilność na rynkach finansowych; spadek nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw.

„Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną” – czytamy.

W projekcie przypomniano, że uchwałą Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 r. umożliwiono umorzenie do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.

„W związku z kontynuowaniem analizy sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach, oraz konsultacjami z przedsiębiorcami wskazującymi na straty ponoszone wskutek epidemii COVID-19 wskazane jest rozszerzenie listy działalności gospodarczych, w ramach których można ubiegać się o umorzenie 100 proc. udzielonej subwencji” – napisano.

Projekt przewiduje rozszerzenie programu na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

„Oczekiwanym efektem będzie złagodzenie gospodarczych skutków epidemii COVID-19 oraz wsparcie przedsiębiorców, w tym wsparcie stabilizacji finansowej, ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli” – podkreślono.

Jak dodano, przedsiębiorcy prowadzący te działalności zostali także uwzględnieni w grupie beneficjentów programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2021 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.