Projekt zakłada wprowadzenie w miejsce dotychczasowego źródła zasilania Funduszu opierającego się na środkach pochodzących z wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji, szerszego katalogu źródeł zasilania opierających się na pozyskiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego także innych zwrotnych środkach finansowych, takich jak kredyty i pożyczki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Umożliwi to dywersyfikację strumieni finansowych zasilających Fundusz przez pozyskiwanie dodatkowych zwrotnych środków finansowych (obok środków z dotychczasowych obligacji) pochodzących m.in. z kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych” – podano także.

Wskazano, że wprowadzenie proponowanego rozwiązania zapewni również zwiększenie poziomu finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych oraz „umożliwi bardziej elastyczne podejście do zasilania Funduszu i wykorzystanie dostępnych na rynku innych instrumentów niż emisja obligacji”.

Przyjęta w marcu br. ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB od 2023 r. oraz powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w ramach którego będą pozyskiwane środki na modernizację Sił Zbrojnych RP.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.