Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie było poprzedzone podobnym rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 marca 2020 r., które obowiązywało do 31 grudnia 2021 r. Proponowany projekt rozporządzenia zawiera propozycję przedłużenia zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, przy spełnieniu określonych warunków o kolejny rok tj. do 31 grudnia 2022 r.

„Rozporządzenie będzie stanowiło istotną zachętę do zawierania – przez instytucje finansowe i kredytobiorców – ugód w celu restrukturyzacji tzw. kredytów frankowych” – wskazano.

Wyjaśniono, że projekt zawiera propozycję zaniechania poboru PIT z tytułu: wierzytelności umorzonych osobie fizycznej z tytułu kredytów mieszkaniowych; świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego, w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Zaproponowano też zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym i istotnym wpływem rozporządzenia na trwające procesy zawierania ugód w tzw. sprawach frankowych, resort finansów prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia udostępnienia projektu rozporządzenia. Według ministerstwa, krótki termin do zgłaszania uwag jest podyktowany „ważnym interesem publicznym”. (PAP)

lgs/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.