Maj był pierwszym od dwóch lat miesiącem, w którym wzrost średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw był mniejszy od inflacji. Według GUS przeciętna płaca brutto w firmach niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosła w ubiegłym miesiącu 6,4 tys. zł. Była o 13,5 proc. większa niż rok wcześniej. Ceny płacone przez konsumentów podniosły się w tym czasie o 13,9 proc.

Dynamika płac była mniejsza niż w kwietniu i niższa od oczekiwań analityków. Według nich z jednej strony to dobrze, bo zmniejsza obawy przed spiralą płacowo-cenową – żądaniami podwyżek w odpowiedzi na wzrost cen. Z drugiej strony, bo realny spadek płac ogranicza możliwości konsumpcji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.