Pod koniec maja na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany dokument konsultacyjny dotyczący przeglądu i oceny alternatywnych indeksów stopy procentowej (został on zaktualizowany w pierwszej połowie czerwca). Dokument zainspirował nas do postawienia następującego pytania: jakie powinny być kryteria oceny wskaźnika referencyjnego?

Warto, by ocena osób, rzeczy, zjawisk była dokonywana na podstawie określonych kryteriów. Jednak poza samą oceną równie istotne jest to, według jakich kryteriów ją przeprowadzamy. Dla przykładu – inaczej oceniamy kwalifikacje tego samego pracownika w zależności od tego, do jakiego rodzaju pracy go potrzebujemy.

Tak samo jest ze wskaźnikami referencyjnymi. Inaczej będzie na nie patrzył ich administrator, który zgodnie z BMR (unijnym rozporządzeniem w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne – red.) ponosi odpowiedzialność za jakość metody ich ustalania, inne kryteria oceny są racjonalne dla podmiotu przekazującego dane wejściowe do wskaźnika, a inne dla odbiorcy produktów finansowych opartych na danym wskaźniku referencyjnym, np. posiadacza kredytu hipotecznego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.