Ministerstwo Finansów oceniło, że dochody budżetu w 2021 r. były o niemal 18 proc. wyższe niż w 2020 r., a wydatki to 99,6 proc. planu i były wyższe o 3,3 proc. niż rok wcześniej.

Szacowane dochody z VAT w 2021 r. wyniosły 215,7 mld zł, z akcyzy ok. 75,8 mld zł. Wpływy z CIT ministerstwo oszacowało na ok. 52,4 mld zł. Natomiast wpływy do budżetu państwa z tytułu PIT ocenia się na 73,6 mld zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.