Rzecznik poinformował, że otrzymuje liczne skargi od obywateli, którzy podnoszą, iż podatek pobierany jest od środków, które już raz zostały opodatkowane, bo są to zwykle dochody z pracy, emerytury, renty. – W praktyce danina ta jest postrzegana przez skarżących jako kara za oszczędzanie kapitału – podkreślił RPO.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.