Negatywnym zaskoczeniem były ostatnie dane o inflacji za luty 2023 r., pochodzące z najważniejszych gospodarek strefy euro. Roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych we Francji, w Hiszpanii i w Niemczech było wyższe od prognoz ekonomistów. Z punktu widzenia działań banku centralnego ważniejsze były dane o inflacji bazowej. Roczne tempo wzrostu cen – z pominięciem energii i żywności – wyniosło w lutym w strefie euro 5,6 proc., wobec oczekiwań na poziomie 5,3 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.