Forum Funduszy skupia bardzo szerokie grono „bohaterów” rynku kapitałowego. Co się dzieje w na tym wydarzeniu?

Jest to coroczne spotkanie kierowane przede wszystkim do funduszy inwestycyjnych, ale przybiera ono szersze znaczenie. Obok Funduszy Inwestycyjnych mamy przedstawicieli z całego rynku finansowego. Możemy porozmawiać o tym, co się dzieje na rynku kapitałowym, jak sprawić by ten rynek się rozwijał oraz jak przyczynił się do tego, aby odpowiedzieć na ambicje budowania świetnej gospodarki i dobrobytu społecznego.

Wymiana doświadczeń i spojrzeń na rzeczywistość rynkową jest szczególnie ważna w obliczu niepewności geopolitycznej oraz czynników tj. pandemia.

Dużym czynnikiem ryzyka, o którym była mowa, jest również inflacja. Ma ona ogromny wpływ na rynek kapitałowy. (…) To może być taki punkt, który będzie punktem zwrotnym. Ten czas powinniśmy wykorzystać do pewnej refleksji – „jak powinniśmy ukształtować chociażby regulacje prawne na rynku kapitałowym”.

Więcej w materiale wideo.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.