Rynek pożyczek pozabankowych miał w końcu września ub.r. wartość 4,4 mld zł. To szacunki DGP na podstawie danych rzecznika finansowego i jednej z dużych firm obecnych na rynku pożyczkowym. Oznacza to, że w ciągu roku rynek pożyczkowy skurczył się niemal o połowę. Rok wcześniej wartość pożyczek przekraczała jeszcze 8 mld zł.

Rzecznik finansowy co roku przedstawia podsumowanie liczby skarg, jakie trafiają do niego na poszczególne firmy. Pokazuje także porównanie udziału każdego z podmiotów w liczbie skarg oraz udziału rynkowego, wyliczanego na koniec III kw. Udziały w rynku jest w stanie wyliczyć na podstawie wartości portfela pożyczek, który raportują mu same firmy – na tej podstawie określana jest wysokość opłat ponoszonych przez nie na rzecz RF.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.