Jak zaznaczono, projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2022 r.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie wskazano w komunikacie m.in. kontynuacja procesu stopniowego odmrażania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. o kolejny rok, względem 2021 r. Podstawę ma stanowić 2019 r.

W projekcie przewidziano możliwość przekazania w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza tym utrzymane zostaną – w stosunku do roku 2021 – zwiększone stawki dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Do tego w projekcie zaplanowano przekazanie wsparcia dla samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy. Wyjaśniono, że chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.