„Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji w sprawie kształtu nowelizacji budżetu na 2022 r., za wcześnie jest także, aby mówić o założeniach budżetu na rok 2023, które zostaną przedstawione do połowy czerwca” – powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Poinformowała, że obecnie trwają analizy dotyczące tarcz antyinflacyjnych.

Wprowadzenie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej to ważne narzędzie, które co prawda oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetowych państwa, ale wspiera nas w walce z inflacją. Przedłużyliśmy działanie tarcz do 31 lipca 2022 r., ale jeśli będzie taka potrzeba, ich działanie będzie przedłużone. Jednak przy pracach nad decyzją o przedłużeniu tarcz będziemy brali pod uwagę sposób wychodzenia z tych tarcz i ewentualne skutki dla inflacji, jakie będą się wiązać z rezygnacją z tarcz” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Podatek minimalny

Minister finansów zapowiedziała także, że jeszcze w tym miesiącu powinny zostać zaprezentowane propozycje resortu dotyczące zmian w podatku CIT, w tym w kwestii podatku minimalnego.

Od początku roku do Ministerstwa Finansów napływało szereg pytań i wątpliwości interpretacyjnych, związanych głównie z podatkiem minimalnym. I już w najbliższym czasie, w czerwcu, podejmiemy działania dotyczące nowelizacji tej ustawy. Chcemy jednak, tak jak było w przypadku PIT, zacząć od bardzo intensywnych konsultacji z przedsiębiorcami. Bierzemy pod uwagę również to, że zmieniły się mocno okoliczności gospodarcze, bo kiedy w ubiegłym roku planowaliśmy minimalny podatek, nie spodziewaliśmy się, że będzie wojna. I te konsultacje powinny nam odpowiedzieć na pytanie, czy konieczna jest modyfikacja w zakresie podatku minimalnego, czy też lepsze będzie inne rozwiązanie” – stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

W podatkowej części Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia br. wprowadzono minimalny podatek dochodowy; obejmuje on firmy, które wcześniej nie płaciły podatku dochodowego lub płaciły go na mikroskopijnym poziomie.

Dotacje i pożyczki z KPO

„Szacujemy, że wydatkowanie środków z KPO rozpocznie się w IV kw. 2022 r. KPO zakłada, że Polska otrzyma w sumie 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł. Kumulacja przypada na lata 2024 – 2025. Wtedy w ramach KPO Polska może otrzymać środki rzędu 40–50 mld rocznie” – powiedziała Rzeczkowska.

Dodała, że Polska będzie chciała jak najszybciej wystąpić o wypłatę pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Przypomniała, że inwestycje zapisane w programie zostały już uruchomione, bo środki na ich prefinansowanie w kwocie 4 mld zł zapewnił Polski Fundusz Rozwoju. To zaś sprawiło, że – według Rzeczkowskiej – większość kamieni milowych, warunkujących wypłatę I transzy środków, jest już spełniona.

W Ministerstwie Finansów chcemy zrealizować 13 projektów w ramach transformacji cyfrowej, a co do kamieni milowych, jakie mamy spełnić, to są reforma budżetu, zmiany w stabilizującej regule wydatkowej i preferencje dla osób starszych, które osiągnęły już wiek emerytalny ale chcą pozostać na rynku pracy. Z tego zrealizowane zostały zmiany w regule wydatkowej, bo fundusze celowe weszły do finansów publicznych, zrealizowane zostały także preferencje dla osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, w postaci PIT 0 dla seniorów. Co do reformy budżetu, to zostały już opublikowane wytyczne dla nowej klasyfikacji budżetowej, do tego jeszcze dochodzi zmiana ustawy o finansach publicznych, na którą mamy czas do 2025 r.” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym niedawno do 31 lipca przedłużono obniżkę obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Po kwietniu budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł. Jednak według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tegoroczna ustawa budżetowa będzie nowelizowana.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.