Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. W wyniku procesu doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Pekao z wyłączeniem zobowiązań m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

„26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie” – poinformował w środę w komunikacie przesłanym PAP syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka, jak kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Postanowienie sądu zostało obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

„Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, (…) obwieszcza, że postanowieniem z 26 lipca 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Idea Bank Spółka Akcyjna (…) postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Idea Bank Spółka Akcyjna w Warszawie; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze” – przekazano w Obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości zamieszczonym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Syndyk poinformował, że podjął wszystkie obowiązki przewidziane przez ustawę Prawo upadłościowe, „mające na celu inwentaryzację zobowiązań upadłego Banku, jak i jego majątku, który stał się masą upadłości mającą na celu jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli”.

„Syndyk zwraca się do wszystkich wierzycieli Idea Bank S.A., do zgłaszania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych do dnia 25.08.2022 r., niezależnie od ich tytułu, czy też dotychczasowej sporności. O zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego” – przekazał syndyk.

Syndyk wyjaśnił, „iż ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z dnia 30.12.2020 r.”. „Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A.” – podkreślił syndyk. (PAP)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.