Likwidacja oznacza rezygnację z licencji bankowej, a nie wycofanie się z finansowania. Działać będzie spółka Mercedes-Benz Financial Services, która znajduje się w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółka leasingowa. Zamknięcie banku nie jest też niespodzianką. Zmianę sposobu finansowania zakupu aut z gwiazdą na masce zapowiedziano już w raporcie banku za 2018 r. W 2020 r., ostatnim, dla którego dostępne są zweryfikowane dane, spółka Mercedesa była najmniejszym działającym u nas bankiem, z sumą bilansową nieprzekraczającą 100 mln zł (kolejny – Plus Bank – był pod tym względem prawie 14 razy większy). Aktywa Toyota Bank Polska wynosiły 3,2 mld zł.

„W 2019 r. Bank rozpoczął proces transferowania umów finansowych w ramach nowacji umów do podmiotów z grupy kapitałowej Daimler AG, tj. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. lub Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o. Proces ten był kontynuowany w roku 2020. Zakończenie transferu umów finansowych, przy założeniu podejścia ostrożnościowego, powinno nastąpić do końca 2021 r.” – pisano w sprawozdaniu za 2020 r.