-Rozwój gospodarczy w 2021 r. był również silnie zależny od pandemii COVID-19 i powiązanych z nią działań ochronnych (obostrzeń – red.) – wyjaśniał dr Georg Thiel, szef niemieckiego urzędu statystycznego Destatis podczas prezentacji wstępnych danych dotyczących PKB Niemiec za miniony rok. – Pomimo trwającej pandemii i coraz większej liczby wąskich gardeł w łańcuchach dostaw i materiałach niemiecka gospodarka była w stanie odzyskać siły po załamaniu w poprzednim roku. Ale produkcja gospodarcza nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed kryzysu – wyjaśniał.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.