Zwiększone kwoty

Zmiany dotyczą zwiększenia stanu funduszu na początek roku do wysokości realnego wykonania, tj. o kwotę 32,833 mln zł, jak również zwiększenia kwot przychodów, dochodów oraz odpowiednio wydatków, w tym kosztów transferu z tytułu emerytur i rent rolniczych o kwotę 2 mld 121 533 tys. zł, i zwiększenie Funduszu na koniec roku o kwotę 238 mln 459 tys. zł – wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, przedstawiając wniosek.

Zmiany w budżecie

Bartosik poinformował, że zwiększenie przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uwzględnia decyzję ministra finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 z 12 października 2023 r.

Wiceminister zaznaczył, że koszty emerytur i rent rolniczych będą wyższe niż planowano z uwagi na wyższą waloryzację emerytur i rent, a także w związku z wprowadzeniem nowej definicji emerytury podstawowej, która stanowi kwotę równą 90 proc. najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Minister finansów w piśmie wyraził zgodę na dokonanie tych zmian – podkreślił Bartosik.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.